Czyszczenie separatorów tłuszczu

HomeCzyszczenie separatorów tłuszczu

Kompleksowe czyszczenie separatorów tłuszczu

Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji, a w tym urządzeń służących do oddzielania od siebie substancji o różnej gęstości, czyli separatorów. W trakcie ich eksploatacji prędzej czy później dochodzi do osadzania się tłuszczów na częściach maszyny. Wpływa to na spadek jej wydajności, a także zwiększa ryzyko wystąpienia awarii, która spowoduje opóźnienia w pracy.

W przypadku poważnego zaniedbania cała instalacja przepływowa może zostać zatkana, a wtedy będzie trzeba udrożniać ją za pomocą silnych substancji chemicznych. Dlatego regularne przeglądy i czyszczenie mają tak duże znaczenie dla funkcjonowania systemu. Zalecamy, aby kontrola przeprowadzana była średnio raz w tygodniu. Uprawniona osoba powinna sprawdzić wszystkie wloty oraz wyloty, a w razie wykrycia nieprawidłowości, od razu skontaktować się z nami.

Posiadamy wysokiej klasy sprzęt i przeszkoloną kadrę, co pozwala nam na dobór optymalnych metod w zależności od stopnia złożoności zlecenia. Na wezwanie reagujemy w jak najkrótszym czasie. Wykonujemy pracę z poszanowaniem rygorystycznych zasad ochrony środowiska, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim znajdującym się w pobliżu osobom.

Skuteczne oczyszczanie separatorów

Posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia oraz certyfikaty, dzięki czemu mycie separatorów możemy przeprowadzić w pełni legalnie. Odpowiedni sprzęt pozwala nam na zajęcie się urządzeniami każdego typu oraz wielkości. Na świadczone usługi udzielamy gwarancji. Wydajemy także poświadczenie dokumentujące wykonane czynności.

Nasze wozy asenizacyjne dojadą nawet w trudno dostępne miejsca. Mycie wymaga spuszczenia wody z urządzenia, a następnie pozbycia się wszystkich osadów z tłuszczu, które znajdują się na jego elementach. Na koniec do urządzenia ponownie zostaje wpompowana woda.

Warto zaznaczyć, że przegląd i mycie tych urządzeń jest obowiązkiem prawnym każdego użytkownika. Niedopełnienie tych zadań może wiązać się z nałożeniem grzywny oraz wszczęciem postępowania cywilnoprawnego, jeżeli organ kontrolny podejmie taką decyzję. Częstotliwość przeglądów i oczyszczania najlepiej zapisywać w specjalnie prowadzonym dzienniku.

Cenę usługi podamy orientacyjnie już podczas rozmowy telefonicznej. W trakcie przeprowadzania prac dokładnie umyjemy dno oraz ściany urządzenia. Sprawdzimy filtry, a także przeprowadzimy szczegółowy test funkcjonalności. Na koniec zajmiemy się wywozem nagromadzonych odpadów i udzielimy przydatnych wskazówek w zakresie eksploatacji urządzeń.

Stworzone przez: macDesign.pl